Yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksen kuulemistilaisuus

Marinin hallitusohjelman kohdan 3.3.1 Oikeusvaltion kehittäminen mukaan hallituskaudella toteutetaan yhdenvertaisuuslain osittaisuudistus. Lisäksi ohjelmaan on kirjattu kohtaan 3.7, että tehdään eri koulutusasteiden tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmista velvoittavat ja säädetään velvoittavista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmista myös varhaiskasvatuksessa. Yhdenvertaisuuslain muutoksella pantaisiin täytäntöön hallitusohjelmakirjaus yhdenvertaisuussuunnitelmien osalta. Voimassa olevaa yhdenvertaisuussääntelyä ajantasaistetaan siten, että tavoitteena on nykyistä selkeämpi ja toimivampi lainsäädäntö, joka edistää ihmisten yhdenvertaisuutta ja ehkäisee syrjintää.

MDI järjesti yhdessä OM:n kanssa järjestöille osallistavan virtuaalisen kuulemistilaisuuden uudistuksesta, jossa käsiteltiin yhdenvertaisuussuunnittelua varhaiskasvatuksessa, häirintää ja koulutuksen järjestäjän vastuuta, häirinnän määritelmän mahdollisia muutoksia sekä kohtuullisia mukautuksia ja hyvityksien toimivuutta. Uudistus liittyy mm. siihen kysymykseen, että opetuksen, koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjän on jo nyt tulkittu olevan vastuussa yhdenvertaisuuslain perusteella, mikäli hän ei puutu tietoonsa tulleeseen häirintään. Tämä on tulkittavissa laista, mutta nyt harkitaan velvoitteen kirjaamista lakiin selkeämmin, vastaavasti kuten työnantajan kohdalla yhdenvertaisuuslain 14 §:n 2 momentissa. Asiaa valmistelevassa työryhmässä on lisäksi harkittu, tulisiko häirinnän määritelmää laajentaa niin, että häirintä voisi kohdistua yksilön lisäksi myös ihmisryhmään.

Tilaisuudessa käytettiin vuorovaikutuksen ja näkemysten kokoamiseen screen.io-alustaa, jonka kautta koottu runsas materiaali tuli OM:n laindääsännön uudistamisen valmistelun käyttöön.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan