VN TEAS: Kuntien ja hyvinvointialueiden toiminta ikääntyneiden asumisessa ja asumispalveluissa (IKÄHYVIS)

Sote-uudistuksessa asumispalveluiden järjestäminen siirtyy kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueille. Kuntiin jäävät kaikki muut asumiseen liittyvät tehtävät kuten kaavoitus, asuinympäristöjen kehittäminen, ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointi sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät. Uudistuksen onnistumisen kannalta on keskeistä, kuinka toiminta hyvinvointialueilla ja kunnissa lainsäädännön ohjauksessa järjestetään sekä kuinka yhteistyö suunnitellaan ja johdetaan. Tästä syystä tarvitaan lisää tutkimustietoa ikääntyneen väestön asumiseen liittyvistä toimivista ratkaisuista, keinoista ja toimintatavoista erityisesti vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden näkökulmasta. Tärkeää on selvittää myös uusia toimivia yhteistyömalleja ja ratkaisuja muuttuvien tehtävien näkökulmasta.

Hanke rahoitetaa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta. Hankkeen päätoteuttaja FCG Finnish Consulting ja konsortiossa on MDI:n lisäksi Kuntaliitto ja Tahituuri Oy. Hankkeessa käytetään aineistona kirjallisuus- ja dokumenttianalyysiä, tilastollisia indikaattoreita, haastatteluita case-kuntayhtymien ikäihmisten palveluista vastaaville/hyvinvointialueiden vastuuvalmistelijoille, kuntien asumisesta ja HYTE-työstä vastaaville ja keskeisille hanketoimijoille, asiantuntijoille sekä case-alueiden valituille vanhusneuvostojen edustajille. Lisäksi hankkeessa toteutetaan alueellisia työpajoja sekä osallistavia kokouksia asiantuntijaryhmän kanssa

Tutkimuksella tuotetaan laaja-alainen kuva vaikuttavista ja kustannustehokkaista toimintatavoista ja keinoista kunnissa ja kuntayhtymissä. Samalla laaditaan toimenpide-ehdotukset ja suositukset ikääntyneiden asumiseen liittyvälle kehitystyölle ja sen edistämiselle jatkossa.

Linkki tiedotteeseen: https://tietokayttoon.fi/-/kuntien-ja-hyvinvointialueiden-toiminta-ikaantyneiden-asumisessa-ja-asumispalveluissa-ikahyvis-

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan