VN TEAS: Kuntien ja hyvinvointialueiden toiminta ikääntyneiden asumisessa ja asumispalveluissa (IKÄHYVIS)

Sote-uudistuksessa asumispalveluiden järjestäminen siirtyi kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueille. Kuntiin jäivät kaikki muut asumiseen liittyvät tehtävät, kuten kaavoitus, asuinympäristöjen kehittäminen, ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointi sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät. Uudistuksen onnistumisen kannalta on keskeistä, kuinka toiminta hyvinvointialueilla ja kunnissa lainsäädännön ohjauksessa järjestetään sekä kuinka yhteistyö suunnitellaan ja johdetaan. Tästä syystä tarvittiin lisää tutkimustietoa ikääntyneen väestön asumiseen liittyvistä toimivista ratkaisuista, keinoista ja toimintatavoista erityisesti vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden näkökulmasta. Tärkeää oli selvittää myös uusia toimivia yhteistyömalleja ja ratkaisuja muuttuvien tehtävien näkökulmasta.

Hanke rahoitettiin valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta. Hankkeen päätoteuttaja oli FCG Finnish Consulting ja konsortiossa oli MDI:n lisäksi Kuntaliitto ja Tahituuri Oy. Hankkeessa käytettiin aineistona kirjallisuus- ja dokumenttianalyysiä, tilastollisia indikaattoreita, haastatteluita case-kuntayhtymien ikäihmisten palveluista vastaaville/hyvinvointialueiden vastuuvalmistelijoille, kuntien asumisesta ja HYTE-työstä vastaaville ja keskeisille hanketoimijoille, asiantuntijoille sekä case-alueiden valituille vanhusneuvostojen edustajille. Lisäksi hankkeessa toteutettiin alueellisia työpajoja sekä osallistavia kokouksia asiantuntijaryhmän kanssa.

Tutkimuksella tuotettiin laaja-alainen kuva vaikuttavista ja kustannustehokkaista toimintatavoista ja keinoista kunnissa ja kuntayhtymissä. Samalla laadittiin toimenpide-ehdotukset ja suositukset ikääntyneiden asumiseen liittyvälle kehitystyölle ja sen edistämiselle jatkossa.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan