Visuaalinen diasarja keskisuurten kaupunkien ennakoidusta väestönkehityksestä

Työssä tarkasteltiin keskisuurten kaupunkien toteutunutta kehitystä vuosien 2010–2022 aikana sekä ennakoitua kehitystä ikäryhmittäin vuosien 2023–2040 aikana. Ennakoitua kehitys tarkasteltiin MDI:n väestöennusteen perusuran ja kansainvälistymisen skenaarioissa. Analyysi esitettiin visuaalisena PowerPoint-esityksenä.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan