Virtuaalikuulemisen (vanhusasianvaltuutetun tehtävän perustaminen) fasilitointi

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan päätettiin perustaa vanhusasiavaltuutetun virka. Oikeusministeriö käynnisti tehtävän valmistelun. MDI tuki vanhusasiavaltuutetun tehtävän valmistelussa järjestämällä virtuaalisen kuulemistilaisuuden Zoom-etäyhteydellä ja screen.io-työkalua hyödyntäen. MDI vastasi kuulemistilaisuuden käytännön järjestelyistä ja fasilitoinnista ja siihen osallistui yhteensä noin 90 henkilöä kuntien vanhusneuvostoista ja keskeisimmistä sidosryhmistä. MDI kokosi tilaisuuden keskeisimmät viestit oikeusministeriölle tiiviiksi raportiksi.

Asiasanat:

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan