Virtuaalikuulemisen (vanhusasianvaltuutetun tehtävän perustaminen) fasilitointi

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan päätettiin perustaa vanhusasiavaltuutetun virka. Oikeusministeriö käynnisti tehtävän valmistelun. MDI tuki vanhusasiavaltuutetun tehtävän valmistelussa järjestämällä virtuaalisen kuulemistilaisuuden Zoom-etäyhteydellä ja screen.io-työkalua hyödyntäen. MDI vastasi kuulemistilaisuuden käytännön järjestelyistä ja fasilitoinnista ja siihen osallistui yhteensä noin 90 henkilöä kuntien vanhusneuvostoista ja keskeisimmistä sidosryhmistä. MDI kokosi tilaisuuden keskeisimmät viestit oikeusministeriölle tiiviiksi raportiksi.

Asiasanat

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan