Viitostien kansallinen ja alueellinen merkitys

MDI toteutti tilasto- ja paikkatietoanalyysin valtatie 5:n eli viitostien kansallisesta ja alueellisesta merkityksestä. Työn tarkoituksena oli perehtyä aluekehityksen ja liikenneyhteyksien välisiin yhteyksiin, liikennepolitiikkaan ja saavutettavuuteen, sillä liikenneratkaisut luovat alueelle myönteisiä kerrannaisvaikutuksia. Selvitys piti sisällään kirjallisuuskatsauksen, tilastollisen analyysin sekä paikkatietoanalyysin. Työn tulokset esitettiin visuaalisesssa diasarjassa.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan