Vetoa ja pitoa kuntatyöhön -hankkeen arviointi

Suomessa väestön ikääntyminen ja muuttoliike vaikuttavat osaavan työvoiman saatavuuteen ja sen myötä henkilöstön työhyvinvointiin. Myös käynnissä olevat muutokset, kuten lainsäädännön ja työnkuvien muutokset, digitalisaatio ja asiakkaiden tarpeiden muuttuminen heijastuvat kuntatyöntekijöiden työtyytyväisyyteen ja työssä jaksamiseen. Oulunkaaren seutukunnassa on lähdetty kehittämään kuntien henkilöstön toimintakykyä ja vaikuttamaan sen myötä toiminnan tuloksellisuuteen.

Vetoa ja pitoa kuntatyöhön –hanke on ESR-rahoitteinen hanke (1.6.2020-31.12.2022), jonka päätavoitteena on edistää organisaatioiden työntekijöiden ja esihenkilöiden työhyvinvointia ja työssä jaksamista sekä pidentää työuria. Hankkeen päätoteuttajana on Iin kunta ja osatoteuttajina hankkeessa ovat Pudasjärven kaupunki, Vaalan ja Utajärven kunnat sekä Oulunkaaren kuntayhtymä.

Hankkeen tavoitteena on kohentaa kuntapuolen työntekijöiden ja esimiesten työhyvinvointia mm. riittävän resursoinnin, työhyvinvointiosaamisen kehittämisen, työntekijöiden itseohjautuvuuden vahvistamisen ja mentoroinnin kehittämisen myötä. Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomioita ikääntyvien työssä jaksamisen tukemiseen. Lisäksi hankkeella pyritään lisäämään osatoteuttajien vetovoimaa mielekkäänä työpaikkana kohentamalla hankeorganisaatioiden työnantajamielikuvaa.

Hankkeessa käytettyjä toimenpiteitä ovat sähköisen hyvinvointitarjottiminen luominen, henkilöstön koulutukset ja mentoroinnin toimintamallin luominen.

MDI toteuttaa Vetoa ja pitoa kuntatyöhön -hankkeen loppuarvioinnin, joka kattaa koko hankeajan vuosien 2020–2022 välisenä aikana. Arviointi kohdentuu sekä hankkeen osatoteuttajien tavoitteiden saavuttamiseen että hankekokonaisuuden yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen. Arviointi toteutetaan dokumenttianalyysin, haastatteluiden ja kyselyn avulla.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan