VAKKA – Valtionosuusjärjestelmän kannustimet kasvuun ja kaavoitukseen

MDI:n johdolla tutkittiin valtionosuusjärjestelmän kannustavuutta kuntien kasvuun ja kaavoitukseen. Työssä laadittiin katsaus valtionosuusjärjestelmän toimintaan teorian ja empirian pohjalta, ja tarkasteltiin hyvän valtionosuusjärjestelmän piirteitä sekä selvitettiin syntyviä kannustimia asukasvalinnoille. Selvityksessä tehtiin empiirinen tilastollisiin menetelmiin perustuva tutkimus eri tyyppisten kuntien – niin kasvavien kaupunkiseutujen kuin väestöään menettävien pikkukuntien asuntotuotantoon, muuttoliikkeeseen ja väestörakenteeseen vaikuttavista tekijöistä Suomessa. Työssä tehtiin pohjoismaihin ja läntisiin Euroopan maihin kohdistuva katsaus kansainvälisistä esimerkeistä ja hyvistä käytännöistä valtionosuusjärjestelmiä ja sitä vastaavista käytännöistä. Lisäksi simulointimallin avulla muodostettiin näkemys valtionosuusjärjestelmän vaihtoehtoisista instrumenteista ja niiden vaikutuksista, ja tehtiin ehdotuksia järjestelmän kehittämismahdollisuuksista. Olennainen kysymys selvityksessä kuului, onko valtionosuusjärjestelmä oikea kanava kannustaa kuntia lisäämään asuntotuotantoa. Työ tehtiin yhteistyössä Kaupunkitutkimus TA:n kanssa, eli samalla joukolla, joka sai syksyllä 2017 valmiiksi eduskunnalle asuntopolitiikan arvioinnin. Tutkimus oli VN TEAS-hanke, ja se esiintyy myös nimellä VAKKA. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-639-3

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan