Vaikuttavuutta Lapin vihreään siirtymään -hankkeen asiantuntijapalvelu

MDI:n ja FCG:n yhteistyöprojektissa toteutettiin Lapin vihreän siirtymän vaikuttavuusmalli sekä Lapin Green Deal -tiekartan edistymisen seurantaan tarkoitettu indikaattorikokonaisuus. Seurannan tueksi suunniteltiin toimintamalli tiekarttatyön vaikuttavuuden arvioinnin seurantaan. Lisäksi työssä vahvistettiin paikallisten aluekehittäjien osaamista ja yhteistyötä vihreän siirtymän edistämiseksi.

MDI vastasi työssä vaikuttavuusmalli- ja indikaattorikokonaisuudesta. Työssä hyödynnettiin Lapin aluekehittäjiä ja vihreän siirtymän asiantuntijoita osallistavia menetelmiä. Lisäksi MDI osallistui projektin koulutusosion järjestämiseen ja työpajojen fasilitointiin.

Toimeksianto nivoutui osaksi Lapin liiton koordinoimaa Vaikuttavuutta Lapin vihreään siirtymään -hanketta (AKKE), jonka tavoitteena on saada sitoutettua Lapin Green Deal -tiekartta aidosti osaksi lappilaista aluekehittämistä ja keskeisiä organisaatioita pitkällä tähtäimellä.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan