Väestö- ja ikärakenneanalyysi Länsi-Uudenmaan sote-rakenneuudistuksen nykytila-analyysiin

Länsi-Uudenmaan väestö- ja ikärakenne analyysi koostui kahdesta komponentista: 1. Alueen kuntien väestönkehityksen ja ikärakenteen nykytila-analyysista sekä 2. Väestö- ja kieliryhmittäisestä kunnittain toteutetusta väestöennusteesta vuoteen 2040. Analyysissa tuotettiin monipuolinen väestön ja demografian nykytila-analyysi Länsi-Uudenmaan kunnista, jonka pohjalta toteutettiin väestöennuste väestö- ja ikärakenteen kehityksestä 2020- ja 2030-luvuilla, myös kieliryhmittäisen kehityksen huomioiden. Kokonaisuudessaan analyysi tuotti tarkan ja monipuolisen kunnittaisen kuvan siitä väestöstä, jolle Länsi-Uudenmaan sote-palveluita toteutetaan sekä tämän väestön tulevasta kehityksestä, jonka pohjalta on mahdollista ennakoida tulevan palvelutarpeen kehitystä väestön ikä- ja kielirakenteen muutosten pohjalta Länsi-Uudenmaan alueella. MDI toimii työssä Deloitten alihankkijana.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan