Vaasan tulevaisuus- ja skenaariotyö

MDI laati vuoteen 2040 ulottuvan tulevaisuustarkastelun sekä siihen liittyvän asukaskyselyn . Työssä tarkasteltiin kaupungin keskeisiä tulevaisuuden kehityssuuntia sekä strategisia valintoja kehittämisen keskeisiksi pitkän aikavälin tavoitteiksi. Asukaskysely laadittiin tulevaisuustyön tulosten pohjalta. Työtä hyödynnetään kaupunkistrategian ja yleiskaavan päivittämisessä.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan