Työvoimaviranomaisten vertailu TE- ja koto-palveluiden arvioinnin ja seurannan osa-alueena

Keha-keskuksen toimeksiannosta toteutetussa projektissa kehitettiin yhteistyössä tilaajan kanssa arviointimenetelmiä uusien työllisyys- ja kotoumispalveluiden alueiden seurannan ja arvioinnin tueksi. Uudistuksen astuessa voimaan vuoden 2025 alusta, voi Keha-keskus hyödyntää laadittuja seurantajärjestelmiä keskeisten avainindikaattoreiden seurannassa. Keskeisin laadittu menetelmä toteutettiin synteettisen kontrollin menetelmällä, jolla jokaisella työllisyysalueelle määriteltiin mahdollisimman samankaltainen synteettinen verrokkityöllisyysalue. Näin työllisyysalueen kehitystä voidaan seurata suhteessa mahdollisimman samankaltaiseen verrokkialueeseen. Toimeksiannon toteuttivat MDI ja Melkior Oy.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan