Työvoiman ulkopuolisen väestön tarjontapotentiaali

Opetushallitus selvittää laajasti osaavan työvoiman kohtaantoa ja tarjontaa. Työvoiman ulkopuolinen väestö on rakenteellisesti moninainen ryhmä väestöä, jonka huomiointi osana työvoiman tarjontaa on keskeistä. MDI selvitti eri tilastolähteiden perusteella työvoiman ulkopuolisen väestön eri ryhmiä, näiden ryhmien rakennetta, kehitystä sekä tarjontapotentiaalia. Työssä työvoiman ulkopuolista väestöä tarkasteltiin erikseen opiskelijoiden, eläkkeellä olevien alle 75-vuotiaiden, lasten kanssa kotona olevien sekä muiden työvoiman ulkopuolisten ryhmien osalta. Tarjontapotentiaalia tarkasteltiin esimerkiksi aiemman koulutuksen sekä rakenteellisten tekijöiden, kuten iän tai asuinpaikan mukaan. Lopputuloksena syntyi tilastoihin perustuva raportti Suomen työvoiman ulkopuolisen väestön rakenteesta, kehityksestä sekä tarjontapotentiaalista. Työ on yksi kolmesta optiosta MDI:n & Owal Groupin aikaisemmin OPH:lle toteuttamaa Maahanmuuton mahdollisuudet osaavan työvoiman näkökulmasta -selvitystä. Owal Group vastasi kahdesta muusta optiosta. Kolme optiota muodostavat yhdessä yhden julkaisun, jossa tarkastellaan työvoiman saatavuutta ja osaamista eri näkökulmista.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan