Teollisuuspuistot uuden teollisuuspolitiikan instrumenttina

Pääministeri Orpon hallitusohjelman kirjauksen mukaan teollisuuspuistoista tehdään yksi keino sujuvoittaa investointeja Suomeen. Tavoitteena on edistää teollisuuspuistojen rakentumista, olemassa olevien teollisuuspuistojen kehittymistä, alueen teollisuuden uusiutumista ja laajentumista kevennetyllä lupamenettelyllä tinkimättä ympäristövaikutuksista. Teollisuuspuistojen merkitys Suomen teollisuuspolitiikassa on keskeinen ja kasvava. Niiden ottaminen osaksi valmisteilla olevaa teollisuuspoliittista strategiaa edellyttää näkemystä teollisuuspuistojen kansallisesta kehittämiskonseptista.

MDI ja FCG toteuttavat työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta selvityshankkeen, jonka tavoitteena on teollisuuspuiston käsitteen selkeä määrittäminen ja teollisten keskittymien eri tyyppien määrittely. Työssä tunnistetaan keskeisten toimijoiden roolit teollisten keskittymien kehittämisessä, kuten sähkön ja kaasujen siirtoverkkojen kehittämispäätösten suhde valmistavan teollisuuden sijoittumiseen. Työn tarkemmat tavoitteet on purettu tarjouspyynnössä esitettyjen sisältöjen pohjalta seuraaviin kolmeen osatavoitteeseen: 1) Teollisuuspuistojen määrittely, toiminnan edellytykset ja taloudellinen merkitys, 2) Teollisuuspuistojen mahdollisuudet ja potentiaali, 3) Teollisuuspuistojen kehittämistarpeet ja roolitus.

Ensimmäisen työpaketin tavoitteena on selvittää ja koota yhteen teollisuuspuistojen toiminnan edellytyksiä ja toisaalta taloudellinen merkitys. Tuloksena syntyy teollisuuspuistojen määrittely, tarkastelun viitekehys ja menestystekijöiden analyysi sekä kuvaus teollisuuspuistojen taloudellisesta merkityksestä. Toisessa työpaketissa muodostetaan kokonaiskuva teollisuuspuistojen olemassa olevista kansallisista ja EU-tukielementeistä sekä kuvataan kehittämistoimet, joilla voidaan vahvistaa teollisuuspuistojen teollisuuspoliittista vaikuttavuutta sekä niiden houkuttelevuutta investointien näkökulmasta. Selvitystyön kolmannen työvaiheen keskeinen tavoite on koota yhteen ja kuvata, A) teollisuuspuistoja koskevat kehittämistoimet, jotta ne houkuttelisivat enemmän investointeja ja B) laajemmin kehittämistoimet, joiden avulla teollisuuspuistojen teollisuuspoliittista vaikuttavuutta voidaan vahvistaa ja arvioida. Tässä on tärkeä tunnistaa tarkemmin tehokkain työnjako valtion ja kunta- sekä aluetason toimien välillä.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan