Taustatyö kulttuurialan jälleenrakentamisen kehittämisohjelmalle

Kulttuurialan jälleenrakennus on haaste myös taiteen koulutukselle. Millaiset toimintamallit, ansaintamallit ja sisällöt luovat sosiaalisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävää taiteellista toimintaa, ja miten koulutusorganisaatiot voivat vastata omalta osaltaan yksilöiden, yhteisöjen ja järjestelmätason osaamishaasteisiin? MDI tuki Taideyliopistoa teemaa koskevan selvitystarpeen jäsentämisessä ja kirjoittamisessa.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan