Tampereen seudun rakennemallityön valmistelun tuki

Tampereen kaupunkiseudulla on toteutettu kaksi kuntien yhdessä työstämää rakennesuunnitelmaa vuosina 2011 ja 2014. Niitä on hyödynnetty kuntien kaavoituksen ja maakuntakaavoituksen tausta-aineistoina. Rakennesuunnitelmaa on seutuyhteistyössä sovittu päivitettäväksi määräajoin. Rakennesuunnitelman pohjana on Tampereen seudun voimakas väestönkasvu 2020- ja 2030-luvuilla. Väestönkasvu on rakennesuunnitelmassa huomattavasti voimakkaampaa kuin Tilastokeskuksen väestöennusteessa, mutta toisaalta jää jälkeen seudun kuntien omista kasvutavoitteista, jotka ovat rakennesuunnitelmaa kunnianhimoisempia. Rakennesuunnitelman tilannekuvassa tarkastellaan ja huomioidaan erot Tampereen seudun rakennesuunnitelman, kuntien omien kasvusuunnitelmien ja väestöennusteiden välillä. Rakennesuunnitelman päivitys on ohjelmoitu toteutettavaksi vuosien 2020 ja -22 välisenä aikana pohjustamalla työtä MAL-sopimukseen ohjelmoiduilla osaohjelmilla, jotka käsittelevät pääosin asumista ja liikennettä. Tätä työtä tukemaan MDI laati tilannekuvan, jonka kautta tuotettiin käsitys seutuyhteistyön ja suunnittelun realiteeteista suhteessa muilla suunnittelun tasoilla tehtyihin ratkaisuihin, suunnittelun ohjaukseen ja lähtökohtiin sekä kunnissa käytettävissä oleviin resursseihin. Työhön kuului kaksi työpajaa sekä seudullinen kehittämispäivä.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan