Tampereen seudun asuntopolitiikka

Tampereen kaupunkiseutu on kahdeksasta kunnasta muodostuva Suomen toiseksi suurin kaupunkiseutu, jonka tavoitteena on kasvaa kestävällä tavalla. Viime vuosikymmenen toteutunut kasvu on poikennut huomattavasti vuonna 2010 arvioiduista kehityskuluista ja toisaalta seudullisessa MAL-suunnittelussa on havaittu asioita, joita ei vuoden 2010 asuntopoliittisessa ohjelmassa ole huomioitu tai jotka ovat sittemmin muuttuneet. Näiden kehityskulkujen ja huomioiden myötä laaditaan seututasoisen kokonaiskuvan asumisen kehittymisestä ja seudun kasvusta tulevina vuosina. Lisäksi laadittiin kehittämissuosituksia ja työkaluja asuntopoliittisten tavoitteiden määrittämiseksi sekä rakennesuunnitelmatyön tueksi.

Työssä luotiin yhteinen näkemys seudun väestönkehityksestä tuleville vuosille ja määriteltiin asuntotuotantotarve seudun yhdyskuntarakenteen eri osiin tuleville vuosille. Tätä kautta muodostui laaja kokonaiskäsitys asumisesta sekä siihen liittyvistä trendeistä ja tulevaisuuskuluista. Prosessin aikana muodostettiin sidosryhmätyöskentelyn pohjalta seudun yhteiset asuntopoliittiset tavoitteet ja periaatteet. MDI tuki Tampereen kaupunkiseutua muodostamaan tavoitteiden ja periaatteiden pohjalta seudulle sopivat asuntopolitiikan toimenpiteet ja mittarit niiden seurantaan.

MDI:n kumppaneina projektissa olivat Ubigu ja Kaupunkitutkimus TA.

Asiasanat

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan