Tampereen asunto- ja maapolitiikan linjausten arviointi 2018-2021

Työssä laadittiin Tampereen kaupungin näkökulmasta kokonaiskuva ja analysoitiin Tampereen asunto- ja maapolitiikan linjausten 2018-2021 vaikuttavuutta. Työ painottui asuntopolitiikan osuuteen, huomioiden asuntopoliittisten tavoitteiden toimeenpanon maapolitiikan keinoin. Vaikuttavuuden arvioinnilla tuotettiin tietoa nykyisten linjausten vaikuttavuudesta Tampereen asunto- ja maapolitiikan kehittämiseksi aiempaa vaikuttavammaksi sekä analysoitiin, onko asunto- ja maapolitiikalla pyritty vaikuttamaan valtuustokauden kaupunkistrategian tavoitteiden näkökulmasta oikeisiin asioihin. Lisäksi tunnistettiin merkittävimmät asiat, joihin asunto- ja maapolitiikalla tulisi vaikuttaa. Työssä muodostettiin myös tietopohja asunto- ja maapolitiikan linjausten päivitystyölle, joka käynnistyi kevään 2021 aikana. Työ koostui tilastotarkastelusta, dokumenttianalyysistä sekä avaintoimijoiden haastatteluista.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan