Taiteen ja kulttuurin toimialan tilasto- ja tietoperustan kehittäminen (KUTILA)

MDI toteutti opetus- ja kulttuuriministeriölle taiteen ja kulttuurin toimialan tilasto- ja tietoperustan kehittämishankkeen. Taiteen ja kulttuurin toimialan tietoperustan kehittäminen on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia 2025:n tavoitteista ja olennainen osa kulttuurin ja taiteen muita strategisia tavoitteita, kuten esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistusta. Tavoitteena oli, että kerättävät tiedot ja tuotettavat tilastot ovat relevantteja ja riittävän yhdenmukaisia sekä kulttuurin eri alojen osalta että kulttuuripolitiikan kokonaisseurannan ja vaikuttavuuden arvioinnin kannalta. Raportti: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162052/OKM_2020_13.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan