Study on the monitoring data on ERDF and Cohesion Fund operations, and on the monitoring systems operated in the 2014-2020 period

MDI osallistui Euroopan laajuiseen tutkimukseen EAKR- ja koheesiorahastojen seurantatiedoista ja -järjestelmistä. Tutkimuksen totetuttivat CSIL (Centre for Industrial Studies), Prognos ja PPMI. MDI toimi tutkimuksessa Suomen, Ruotsin ja Tanskan maa-asiantuntijana. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa komissiolle luotettavaa ja vertailukelpoista seurantatietoa rakennerahastojen ohjelmakauden 2014–2020 jälkiarviointia varten. Tutkimuksen avulla luotiin yhtenäinen tietokanta rahoitetuista toimista ja tuensaajista sekä tulos- ja tuotosindikaattoreista.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan