Skenaarioprosessi Satakuntaliitolle

Satakunnan skenaariotarkastelu sisälsi viisi skenaariovaihtoehtoa ja niiden varautumissuunnitelmat. Työ toteutettiin vuorovaikutteisena prosessina sisältäen kuusi, laajaa sidosryhmätyöpajaa ja -seminaaria, Satakunnan yrittäjille ja nuorille vaikuttajille suunnatut tulevaisuushaastattelut sekä työtä ohjaavan, Satakuntaliiton asiantuntijoista koostuneen ydinryhmän sparrausta. Työ pohjautui tulevaisuudentutkimuksen menetelmiin (mm. tulevaisuustaulukko, fore-/ backcasting) ja työskentelyssä hyödynnettiin myös verkkopohjaisia yhteistyöalustoja. Skenaarioita ja vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia konkretisoitiin myös kahden kuvitteellisen satakuntalaisen perheen elämää tarkastelemalla. Valmis raportti skenaariotarkastelusta esiteltiin Satakunnan tulevaisuusfoorumissa. Työ toteutettiin yhdessä Futures Gardenin kanssa. Valmis skenaarioraportti: http://www.satakuntaliitto.fi/sites/satakuntaliitto.fi/files/tiedostot/Aluekehitys/MaSu2050/satakunnan_skenaariot_2050_89255.pdf

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan