Selvitys nopeiden kokeilujen mallin toimintaedellytyksistä (Oulu)

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut on 6Aika -hankkeessa Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt pyrkinyt edistämään koulutusalan yritysten liiketoimintamahdollisuuksia avaamalla yrityksille mahdollisuuden nopeisiin kokeiluihin, joissa yritykset yhteiskehittävät tuotteitaan ja palvelujaan yhteistyössä koulujen kanssa. Hankkeessa on luotu yritysten ja koulujen välille yhteiskehittämisen toimintamallia, jossa koulut toimivat ns. innovaatioalustana. MDI arvioi, miten kokeilumalli on toiminut ja selvitti toimintamallin edellytyksiä pysyvänä toimintamallina Oulun kaupungissa. Selvityksessä luotiin viitekehys toimintamallin arvioinniksi ja kehittämiseksi. Osana selvitystä haastateltiin kokeilutoiminnan osallisia ja kaupungin henkilökuntaa sekä havainnoitiin käynnissä olevia kokeiluja vierailemalla kokeilutoimintaan osallistuvassa koulussa sekä osallistumalla kokeilutoimintaan osallistuville yrityksille järjestettävään infotilaisuuteen. Työn lopuksi MDI esitti kolme erilaista lähestymistapaa kokeilutoiminnan vakiinnuttamiseksi sekä nosti esille niihin liittyviä vahvuuksia ja heikkouksia.

Asiasanat

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan