Sastamalan kaupungin strategiapäivitys

MDI auttoi Sastamalan kaupunkia strategiapäivityksessä toteuttamalla tilastollisen analyysin kaupungin kehityksestä 2010-luvun viimeisinä vuosina ja vertaamalla Sastamalan kehitystä muutamiin verrokkikaupunkeihin. Tilastoanalyysiä esiteltiin kaupunginvaltuuston iltakoulussa syyskuun alussa. Kaikille kaupunkilaisille tehtiin kysely, jossa pyydettiin näkemyksiä kaupungin vahvuuksista, heikkouksista, uhkista ja mahdollisuuksista sekä ajatuksia keskeisimmiksi tavoitteiksi käynnistyneelle valtuustokaudelle. Kyselyn tuloksia käsiteltiin yhdessä valtuuston strategiaseminaarissa, minkä jälkeen strategian sisällöt työstettiin valmiiksi yhdessä kaupungin johtoryhmän kanssa.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan