Ranuan tuulivoimaohjelman laatiminen

Ranuan tuulivoimaohjelman tarkoituksena on luoda yhtenäinen tavoite Ranuan kunnan tuulivoimarakentamisesta pitkällä aikavälillä. Ohjelmassa esitetään selkeät kriteerit tuulivoimapuistojen rakentamisen ohjaamiseen. Ranuan kunnan alueelle on suunnitteilla useita tuulivoimapuistoja ja sen vuoksi on tarpeellista selvittää ja mahdollisesti myös tehdä linjauksia Ranuan kuntaan rakennettavien tuulivoimapuistojen sijoittelun periaatteista.

Työ koostuu mm. lähtöaineiston kokoamisesta, skenaariovaihtoehtojen luomisesta, asukaskyselystä, työpajoista sekä tuulivoimaohjelman laadinnasta. MDI:n asiantuntija on mukana osallistavissa työvaiheissa eli kyselyssä ja työpajassa.

Projektipäällikkönä toimii FCG:n Antti Kumpula. Lisäksi työhön FCG:ltä osallistuvat Erika Brusila, Sini Ollila, Jan Tvrdy ja Tarja Outila.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan