Rakennerahastojen vaikuttavuusarviointi Etelä-Pohjanmaalla

MDI arvioi Etelä-Pohjanmaan liiton toimeksiannosta Etelä-Pohjanmaalla toteutetun rakennerahastotoiminnan vaikuttavuutta. Arvioinnissa tuotettiin tietoa mm. ohjelmakaudella toteutetun rakennerahastotoiminnan osuvuudesta ja vaikutuksista erityisesti suhteessa maakunnallisiin tavoitteisiin sekä alueellisten toimijoiden tarpeisiin, tutkittiin toiminnan toteutuksen onnistuneisuutta, tuotettiin tietoa maakunnan yhteistyöryhmän roolista toiminnan toteuttamisessa sekä arvioitiin rakennerahastotoiminnan merkitystä ja lisäarvoa alueellisten kehittämistarpeiden edistämisen näkökulmasta. Lisäksi arvioinnissa tuotettiin tietoa rakennerahastotoiminnan toteutuksen alueellisista kehittämistarpeista, kartoitettiin tulevan ohjelman sisältötarpeita sekä kehitettiin vaikuttavuuden arviointia tulevaa ohjelmakautta ajatellen.

Asiasanat

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan