Raahen tulevaisuusskenaariot

MDI laati kasvustrategian tekemisen tueksi nykytila-analyysin sekä kolme eri kasvuskenaariota tulevaisuuden kaupunkikehittämiseen. Kasvustrategian laatiminen asemoitui kaupunkistrategian ja hallintokuntien pitkän aikavälin operatiivisen toiminnan väliin. Skenaarioilla oli kolme suuntaa: supistuva, säilyttävä ja kasvava. Skenaarioiden aikajänne on vuoteen 2025. Skenaarioihin sisältyi palvelurakenteen kehityksen sekä kunta- ja aluetalouden kehityksen analyysi. Skenaarioiden lisäksi laadittiin konkreettisten toimenpiteiden polku toivottuihin skenaarioihin pääsemiseksi.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan