Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmatyön tuki

MDI tuki Pohjois-Pohjanmaan liiton valmistelijoita maakuntaohjelman 2022-2025 laadinnassa. Prosessi tuotti materiaaleja Pohjois-Pohjanmaan liiton valmistelijoille. Yhteisen työstämisen kautta varmistettiin samalla eri sidosryhmien sitoutuminen strategian alustaviin linjauksiin. Ohjelmavalmistelun tuki jakautui kolmeen osaan: 1) toimintaympäristön muutosten tunnistaminen vuorovaikutteisesti ja muutosvoimien kokoaminen ohjelmatyön pohjaksi, 2) maakuntaohjelmaprosessin ja ohjelmavalmisteluun liittyvän vuorovaikutuksen fasilitointi ja materiaalin tuottaminen Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2022-2025 strategisten kehittämisteemojen ja sisältövalintojen pohjaksi, ja 3) maakuntaohjelman sisällön tarkentaminen sparraamalla valittujen kehittämisteemojen ympärille muodostettuja ilmiöryhmiä.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan