Päijät-Häme 2060 skenaariotyö

Päijät-Hämeen liitto ja Lahden kaupunkiseudun MAL-sopimuskunnat ovat käynnistäneet Päijät-Hämeen maakunnan rakennemallin ja Lahden kaupunkiseutusuunnitelman laadinnan. Rakennemallityöllä tähdätään vuoteen 2060. Skenaariotyössä tuotettiin kolme vaihtoehtoista tulevaisuuskuvaa ja -skenaariota Päijät-Hämeen maakunnalle käytettäväksi Päijät-Hämeen aluerakenteen mallinnustyön lähtökohtana. Lisäksi tarkasteltiin kunkin skenaarion mahdollisia aluevaikutuksia kolmessa alueluokassa eli maaseudulla ja haja-asutusalueilla, taajamissa ja kaupungin läheisillä alueilla sekä kaupunkialueilla. Skenaariotyö sisälsi kaksi osallistavaa työpajaa sekä osallistavan kyselyn Inclus-työkalulla. Skenaarioraportti on luettavissa
https://storymaps.arcgis.com/stories/8dc71954220241c88ed1a36a01abbce4 ; https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2021/11/Paijat-Hame-2060-skenaarioraportti-19.10.2021.pdf

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan