Nokian väestöennuste ja asiantuntijatuki

MDI teki Nokian kaupungille osa-alueittaisen nykytila-analyysin ja väestöennusteen vuoteen 2040. Nykytila-analyysissa tarkasteltiin Nokian väestönkehityksen dynamiikkaa niin koko kunnan kuin kunnan sisälle muodostettujen yhdeksän tarkastelualueen näkökulmasta. Tarkastelualueet muodostettiin pienalueista yhdessä kunnan kanssa. Nykytila-analyysin pohjalta rakennettiin sekä koko kaupungin ennuste, että tarkastelualueittainen ennuste, joka huomioi kaikki väestönkehityksen osatekijät, mutta myös kaavoituksen ja rakentamisen volyymin vaikutukset kaupungin tulevaan väestönkehitykseen. Rakentamisen eri volyymien perusteella muodostettiin useita eri skenaarioita kuvaamaan rakentamisen eri tasoa ja tätä kautta erilaista väestönkehitystä. Projektissa Nokialle luotiin myös iteroitava ennustemalli, jossa tilaaja itse voi testata eri rakentamisen volyymin vaikutuksia. Tulokset riippuvat voimakkaasti eri skenaarioista; osassa skenaarioita kasvu on erittäin voimakasta, kun taas osassa kasvu jää hyvin maltilliseksi. Kasvu kuitenkin keskittyy taajama-alueille ja haja-asutusalueiden väestönkehitys on heikkoa. Kaikkia skenaarioita yhdistää kuitenkin huomattava väestön ikääntyminen.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan