Ministeritilaisuuksien fasilitointi

Työvoiman saatavuus on jo merkittävin este yritysten kasvulle. Työministeri Tuula Haatainen käynnisti syksyllä 2021 Työvoimatiekartta-hankkeen, jotta työvoiman saatavuus voitaisiin turvata kaikilla toimialoilla koko Suomessa. Työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijoiden johtamassa tiekarttatyössä kahdeksan eri alan edustajat ovat miettineet omissa toimialaryhmissään, miten osaajien saatavuutta voidaan parantaa.
Työvoimatiekartta-hankkeessa on myös valjastettu data aiempaa laajemmin käyttöön, jotta kuva työvoiman tarjonnasta ja kysynnästä eri alueilla ja aloilla olisi mahdollisimman ajantasainen. Tämä on täsmentänyt näkemystä siitä, onko kyse puhtaasta työvoimapulasta, osaamisvajeista vai kohtaanto-ongelmista ja miten paljon työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa Suomi tarvitsee.

MDI fasilitoi ministeri Haataisen järjestämän aluetilaisuuden Seinäjoella 16.2.2023 ja Vaasassa 14.3.2023. Tilaisuuksissa kuultiin puheenvuorot kansallisilta toimijoilta Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja ministeriöstä sekä alueen omia puheenvuoroja yrityksistä, kaupungeista ja koulutussektorin toimijoilta.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan