Maksuttoman esiopetuksen laajentamisen vaikutukset

Tampereen kaupunkiseudun 5-vuotiaiden maksutonta esiopetusta koskevassa selvityksessä kuvattiin kaupunkiseudun kuntien esiopetuksen nykytila, arvioitiin ja kehitettiin kuntien esiopetuksen toiminta- ja taloustietojen vertailtavuutta sekä arvioitiin 5-vuotiaiden maksuttoman oppivelvollisuutta edeltävän (velvoittavan) esiopetuksen järjestämisen edellytyksiä Tampereen kaupunkiseudun kunnissa. Lisäksi kuvattiin seudulliset esiopetuksen järjestämisen yhteistyöteemat. Työ sisälsi kaupunkiseudun kuntien esiopetuksesta vastaavien virkahenkilöiden haastatteluja, dokumenttianalyysiä, taloustietojen tarkastelua sekä työpajatyöskentelyä sekä asiakastarvekuvauksia. MDI:n alihankkijana projektissa toimi Perlacon Oy.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan