Lasten ja nuorten ikäryhmien väestöennuste

Media alan yritys osti MDI:ltä kuntatason väestöennustedataa lasten ikäryhmien ennakoidusta väestönkehityksestä vuosien 2022-2040 aikana MDI:n väestöennusteen eri skenaarioissa. Työ sisälsi myös keskeisten tulosten raportin toteutuneen ja tulevan kehityksen osalta.

Työssä kiinnitettiin erityistä huomiota lasten määrällisen kehityksen lisäksi eri kieliryhmien kehitykseen. Vaikka lasten määrä vähenee voimakkaasti koko maassa syntyvyyden laskun takia, vieraskielisten lasten määrä kasvaa samaan aikana huomattavan voimakkaasti maahanmuuton ja vieraskielisen väestön nuoren ikärakenteen takia. Kahden erisuuntaisen kehitystrendin takia vieraskielisten lasten osuus kasvaa erityisen nopeasti. Työssä kiinnitettiin myös huomioita huomattavan suuriin alueellisiin kehityseroihin.

Tuotoksena työssä luovutettiin ennusteen data sekä tulosten raportti tilaajalle. Työn tulokset esitettiin tilaajan määrittämässä tilaisuudessa.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan