Lapista poismuuton syyt

Lapissa, kuten muissakin maakunnissa, tulevaisuuden avainkysymys on osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman riittävyys tulevaisuudessa. Tämän selvityksen taustalla oli tarve kartoittaa, miten Lapin elinvoima ja kasvu turvataan, sekä mistä saadaan osaavaa työvoimaa ja asukkaita väen vähentyessä ja ikääntyessä. Analyysissä tarkasteltiin siis tulo- ja lähtömuuttoa ikäluokittain ja sukupuolittain sekä muuton syitä.

Tilastotarkastelun mukaan Lappi kärsii huomattavia muuttotappioita nuorten (15–24 v) ryhmässä, mutta kuntakohtaiset erot muuttoliikkeessä ovat isoja. Muuttotappiota Lappi kärsii nuorten aikuisten ryhmässä erityisesti Oululle, josta nuoret eivät palaa, vaan muuttavat edelleen etelän kasvukeskuksiin.

Tilastojen lisäksi Lapista poismuuton syitä analysoitiin kyselyn ja fokusryhmähaastattelun valossa. Kyselyn tarkoituksena oli ymmärtää tarkemmin niitä syitä, joiden vuoksi Lapista muutetaan muualle. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 346 henkilöä, joista suurin osa oli Lapista pois muuttaneita. Kyselyssä kävi ilmi, että puolet Lapista pois muuttavista voisi muuttaa takaisin Lappiin. Usein unelmat muutosta eivät kuitenkaan konkretisoidu.

Raportti: https://lapinluotsi.fi/news-article/lapista-poismuuttoselvitys/

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan