Lapin maahanmuuttostrategian 2022-2030+ valmistelu

MDI oli mukana toteuttamassa yhteistyössä Owal Groupin kanssa Lapin maahanmuuttostrategian valmistelua. Tavoitteena oli laatia Lapin maahanmuuttostrategia, jossa luodaan maakunnan yhteinen näkemys siitä, miten maahanmuutto tukee alueen elinvoimaisuuden ja työllisyyden positiivista kehitystä. Strategiassa huomioidaan maahanmuuton eri keinot tukea Lapin kasvua ja kehittämistä kaikkia osapuolia hyödyttävänä kokonaisuutena. Kokonaisuudessaan strategian tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttaneiden integroitumista yhteiskuntaan, turvata riittävä osaavan työvoiman saanti Lapissa sekä lisätä Lapin vetovoimaisuutta. Strategia kohdistuu sekä työ- ja koulutusperusteiseen maahanmuuttoon että alueella olevien maahan-muuttaneiden työllistymiseen, tavoittamiseen ja kiinnittymiseen Lappiin. Tarjouspyynnön mukaan maahanmuuttaneilla tarkoitettiin tässä yhteydessä työ-, koulutus-, perheperusteisesti maahan tulleita, kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä sekä turvapaikanhakijoita. Strategiassa laadittiin keskeiset kehittämistoimet maahanmuuttaneiden kotoutumisen ja työllistymisen edistämiseksi, työvoiman tavoittamiseksi sekä työelämän vastaanottavuuden parantamiseksi. Kehittämistoimenpiteissä huomioitiin myös työmarkkinoiden ulkopuolella olevat maahanmuuttaneet. Näin ollen strategiaa voi luonnehtia kokonaisvaltaiseksi sekä kohderyhmien että sisältöjensä puolesta. Valmistelutyön tuloksena syntyi toimijaverkoston toimintaa aidosti ohjaava strategia, jossa tarkasteltiin maahanmuuttoa ja siihen liittyviä ilmiöitä ja tekijöitä laajasti. Strategia tukee osaavan työvoiman saatavuutta Lapissa.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan