Lahden elinkeinotoiminnan uudelleen organisoiminen

Työllä tuettiin Lahden kaupunkia elinkeinotoiminnan uudelleensuuntaamisessa ja mahdollisessa uudelleen organisoitumisessa. Yhteisen työstämisen kautta varmistettiin samalla eri sidosryhmien sitoutuminen valittuihin ratkaisuihin. Selvitys jakautui seuraaviin osioihin. 1) Toimintaympäristön muutoksista ja muista tarpeista johtuvien muutostarpeiden tunnistaminen vuorovaikutteisesti ja muutosvoimien kokoaminen työn pohjaksi. 2) Elinkeinotoiminnan kehittämisen nykytilan kartoitus ja tulevaisuuden vaihtoehdot, jossa tutkitaan omistajan, sidosryhmien ja asiakkaiden kokemuksia nykyisestä elinkeinotoimen organisoinnista ja kerätään näkemyksiä tulevaisuuden vaihtoehdoista. 3) Lahden kaupungin ratkaisujen vertailu Tampereen, Seinäjoen, Espoon (liikunta ja elinvoima) ja Turun ratkaisuihin. 4) Ajatuksien kokoaminen yhteen työkaluista, joilla Lahti pystyy houkuttelemaan globaaleihin kasvualoihin ja ekosysteemeihin kytkeytyviä kasvavia, tietointensiivisiä yrityksiä ja niiden tarvitsemaa osaamista. 5) Mahdollisen sote-uudistuksen vaikutusten tarkastelu Lahden kaupungin tulevaan investointikykyyn ja elinvoimatoimintoihin sekä 6) Erilaisten ratkaisuvaihtoehtoja esittäminen organisoitumiseen sekä erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen etukäteisarviointi.

Olennaista valmistelussa oli varmistaa eri toimijoiden sitoutuminen uudistuksiin. Työhön haettiin tuoreita ja laajasti hyväksyttäviä ajatuksia osallistavilla työmuodoilla. Toimeenpanon kehittämiseksi ja aktiivisemman vuoropuhelun aikaansaamiseksi ja kumppanuuksien rakentamiseksi MDI tuki Lahtea elinkeinotoiminnan kehittämisen teemojen ympärille rakentuvien kumppanuusverkostojen luomisessa, jotta näitä verkostoja voitaisiin hyödyntää jatkossa. Verkostot ovat tärkeitä myös tulevassa ennakointityössä ja toteutumisen seurannassa.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan