KULTA – Metsälappalaisen kulttuurin erityispiirteet

MDI toteutti valtioneuvoston kanslialle selvityshankkeen metsälappalaisen kulttuurin erityispiirteistä. Selvityksessä tarkasteltiin metsälappalaisten historiaa ja kulttuuria ao. väestön omista lähtökohdista. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa monipuolinen katsaus metsälappa-laisesta kulttuurista sekä esittää toimenpiteitä, joilla kulttuuria voidaan edistää ja identiteettiä vahvistaa. Loppuraportti löytyy osoitteesta https://tietokayttoon.fi/julkaisut/raportti?pubid=URN:ISBN:978-952-287-763-5

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan