Kokkolan kaupunkistrategian laadintaprosessin fasilitointi

MDI tuki Kokkolan kaupunkia strategiaprosessissaan. MDI hyödynsi fasilitoinnissa sekä omaa (mm. päivitetyt väestöennusteet) että Kokkolan kaupungin keräämää tausta-aineistoa strategiatyön pohjalle. Syksyllä MDI fasilitoi neljän valtuuston työpajaa, joissa käsitellään kaupungin visiota, strategisia painopisteitä, tavoitteita, strategisia toimenpiteitä ja kehittämisohjelmia. Työpajoissa käytettiin MDI:n toimiviksi osoittautuneita työtapoja, joissa hyödynnettiin sekä yhteistä ja pienryhmienkeskustelua että nettipohjaista työskentelyä screeniolla. Lisäksi strategiatyöskentelyssä hyödynnettiin erätauko -keskustelumenetelmää.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan