Kirjallisuuskatsaus ilmastonmuutoksen vaikutuksista sote-sektoriin

MDI toteutti yhdessä Tietotakomon Marko Nurmisen kanssa SOSTE:lle kirjallisuuskatsauksen ilmastonmuutoksen vaikutuksista sote-sektoriin. Katsauksessa tarkasteltiin ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä yksilötasolla että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon rakenteiden tasolla. Tämän lisäksi työssä kuvattiin muutamia tapausesimerkkejä Suomen näkökulmasta relevanteista verrokkimaista. Katsauksen läpileikkaavana painopisteenä oli heikoimmassa asemassa olevien ihmisten näkökulma aihepiiriin. Raportti: https://www.soste.fi/wp-content/uploads/2020/06/SOSTE-julkaisu-2020-Ilmastonmuutos-ja-sosiaali-ja-terveyssektori.pdf

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan