Keskisuurten kaupunkien sopimuksellinen kehittäminen

Kaupungeilla tulee olemaan ratkaiseva rooli Suomen suurten haasteiden ratkaisemisessa. Metropolialueen ja suurimpien yliopistokaupunkien lisäksi keskisuurten kaupunkien potentiaali tulee saada entistä peremmin koko maan hyödyksi.

Keskisuuret kaupungit (40 000 – 100 000 asukasta) ovat tärkeitä kasvun moottoreita ja hyvinvoinnin tuottajia kansallisesti ja alueellisesti. Lähivuosien yksityiset investoinnit keskisuurille kaupunkiseuduille lasketaan kymmenissä miljardeissa. Uusien osaajien tarve nousee kymmeniin tuhansiin.

MDI kokosi 15 keskisuuren kaupungin intressejä vuoden 2023 aikana yhteen ja luonnosteli kumppanuussopimusta valtion kanssa. Lisäksi rakennettiin hahmotelma kaupunkien keskinäisen verkostoitumisen vahvistamiseksi. Keskisuuriksi kaupungeiksi luetaan Pori, Kouvola, Joensuu, Lappeenranta, Hämeenlinna, Vaasa, Seinäjoki, Rovaniemi, Mikkeli, Porvoo, Salo, Kotka, Kokkola, Hyvinkää ja Kajaani.

Kumppanuuden tavoitteena on:

1. Vauhdittaa teollisuuden paluuta ja purkaa sen esteenä olevia pullonkauloja, kuten osaavaan työvoiman saatavuutta vihreän siirtymän aloilla
2. Edistää yhdyskuntarakennetta, joka hillitsee ilmastonmuutosta ja luontokatoa, sekä toteuttaa kestävää liikkumis- ja asuntopolitiikkaa.
3. Vahvistaa kasvukaupunkien veto- ja pitovoimaa avoimuudella, kulttuuri- ja palveluntarjonnalla, sekä kansainvälisyydellä.

Teemoja edistetään kansallisten teemaverkostojen kautta.

Työn tilaajana toimi Hämeenlinnan kaupunki, joka jatkaa kasvukaupunkien äänten kokoajana myös jatkossa.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan