Kehityskäytävien profilointi – Uusimaa osana Etelä-Suomen kehityskäytävien verkostoa

Alueiden kehittyminen kanavoituu yhä enemmän hallinnolliset rajat ylittäviin käytäviin. Uudenmaan maakunnassa valmisteltiin uuden kokonaismaakuntakaavan käynnistämistä, ja keskeinen osa tätä valmistelutyötä oli aluerakenteen ja pääliikenneverkon kehittämisen painopisteiden valinnat. Tätä työtä tukemaan MDI toteutti Uudenmaan maakuntaliiton toimeksiannosta Etelä-Suomen kehityskäytävien profilointityön. Työ sisälsi yhteenvedon Etelä-Suomen kehityskäytäväanalyysit –hankkeessa aiemmin teetettyjen selvitysten tuloksista, kyselyn ja neljä ylimaakunnallista työpajaa 1.12. Tampereella, 2.12. Turussa, 8.12. Kotkassa ja 15.12. Lahdessa. Tuloksien visualisoinnissa MDI:n kumppani oli NitroID Oy. Työ valmistui tammikuussa 2017. Loppuraportti: https://www.uudenmaanliitto.fi/files/19923/Nelja_kaytavaa_-_nelja_profiilia._Etela-Suomen_kaytavaverkoston_profilointiselvitys.pdf

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan