Kaupunkiseutujen ja kuntien asuntopoliittisten ohjelmien arviointi ja kehittäminen

MAL-verkosto ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) tilasivat Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:ltä (MDI Public Oy) ja Kaupunkitutkimus TA Oy:ltä selvityksen kaupunkiseutujen ja kuntien asuntopoliittisten ohjelmien arvioinnista ja kehittämisestä. Työn tavoitteena on 1) kaupunkiseutujen ja kuntien asuntopoliittisten ohjelmien strategisuuden, monialaisuuden ja osallistavuuden kehittäminen, 2) asuntopoliittisten ohjelmien ideaaliprosessin mallintaminen eri hallinnontasot integroiden sekä 3) asuntopoliittisten ohjelmien vaikuttavuuden arvioinnin ja mittaamisen kehittäminen eri kokoisissa kunnissa kaupunkisuunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Selvityksen mukaan vahvistamalla tietopohjaa ja asuntopolitiikan kytköksiä maa- ja kaavoituspolitiikkaan voidaan parantaa kehittämisen strategisuutta ja toimien vaikuttavuutta. Asuntopolitiikka on monialainen politiikanala, minkä vuoksi ohjelman valmistelun ja toteutuksen monialaisuuteen ja tiedolla johtamiseen tulee panostaa. Myös ohjelmien toteutumisen ja vaikuttavuuden mittaamisessa on kehitettävää. Ohjelmallisuuden vahvistaminen parantaa asuntopoliittisten tavoitteiden saavuttamista. Selvityksen aineisto kerättiin kyselyn, haastattelujen ja työpajan avulla.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan