KARMA – Koulutusmarkkinat Suomessa (VN TEAS 8.4 )

KARMA-hankkeen päätavoitteena on kuvata Suomessa markkinaehtoisesti toteutetun työikäiselle aikuisväestölle suunnatun ja työelämän tarpeisiin vastaavan koulutuksen laajuutta ja tarjontaa. Tutkimuksessa selvitettiin erilaisen koulutustarjonnan laajuudet eri aloilla. Erityisenä mielenkiinnon kohteena on ollut markkinaehtoinen koulutustarjonta, jolla tarkoitetaan sellaista markkinoilla olevaa aikuisväestölle suunnattua pääosin lyhytkestoista ja ei-tutkintoon johtavaa koulutustarjontaa, joka on osallistujalle (tai osallistujan työnantajalle) maksullista. Tutkimus sisältää kirjallisuuskatsauksen, työpöytätyönä tehtävän kartoituksen, asiantuntijahaastattelut, kyselyt työnantajille ja koulutuspalvelujen tarjoajille, tuloksia ja johtopäätöksiä validoivat työpajat sekä raportoinnin.

MDI toteutti hankkeen yhteistyössä TK-Evalin ja FCG:n kanssa. Työtä tuki ulkopuolisista asiantuntijoista koottu ryhmä, jonka puheenjohtajana toimi MDI:n neuvonantaja Tapio Varmola.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan