KARMA – Koulutusmarkkinat Suomessa (VN TEAS 8.4 )

KARMA-hankkeen päätavoitteena on kuvata Suomessa markkinaehtoisesti toteutetun työikäiselle aikuisväestölle suunnatun ja työelämän tarpeisiin vastaavan koulutuksen laajuutta ja tarjontaa. Tutkimuksessa selvitetään erilaisen koulutustarjonnan laajuudet eri aloilla. Erityisenä mielenkiinnon kohteena on markkinaehtoinen koulutustarjonta, jolla tarkoitetaan sellaista markkinoilla olevaa aikuisväestölle suunnattua pääosin lyhytkestoista ja ei-tutkintoon johtavaa koulutustarjontaa, joka on osallistujalle (tai osallistujan työnantajalle) maksullista. Tutkimus sisältää kirjallisuuskatsauksen, työpöytätyönä tehtävän kartoituksen, asiantuntijahaastattelut, kyselyt työnantajille ja koulutuspalvelujen tarjoajille, tuloksia ja johtopäätöksiä validoivat työpajat sekä raportoinnin.

MDI toteuttaa hankkeen yhteistyössä TK-Evalin ja FCG:n kanssa. Työtä tukee ulkopuolisista asiantuntijoista koottu ryhmä, jonka puheenjohtajana toimii MDI:n neuvonantaja Tapio Varmola.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan