Kansainvälisen opetuksen järjestämistä koskeva selvitys

Työssä selvitettiin kansainvälisen opetuksen järjestämisen mahdollisuudet ja reunaehdot Lappeenrannan seudulla sekä määriteltiin vaihtoehtoiset tavat opetuksen järjestämisen osalta.

Kansainvälisiä kouluja ja linjoja on perustettu Suomeen eri aikoina erilaisilla reunaehdoilla ja toimintamalleilla. Vieraskielisten määrän kasvaessa ja moninaisempien koulutuspolkujen odotusten lisääntyessä kiinnostus kansainvälistä koulutusta kohtaan on kasvanut entisestään. Tällä hetkellä kansainvälisiä kouluja toimii suurimpien kaupunkien lisäksi mm. Kokkolassa, Joensuussa ja Porissa.

Kansainvälisen koulutuksen kysyntään vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi ulkomaalaisten lasten, paluumuuttajien sekä riittävän kielitaidon esim. vieraskielisessä päiväkodissa hankkineiden suomalaislasten määrä, vanhempien tietoisuus ja kiinnostus, koulun sijainti ja koulukuljetusten ja muiden arjen toimintojen järjestyminen sekä kouluvalinnan vaikutukset lapsen koulutuspolkuun ja mahdollisuuksiin tulevaisuudessa.

Kaupungin näkökulmasta tarkasteltavia mahdollisuuksia ja reunaehtoja ovat kysynnän lisäksi mm. vieraskielisen opetuksen laajuudet, kysymykset sovellettavasta opetussuunnitelmasta ja vaikutukset koulutuksen kustannuksiin.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan