Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian asuntolapalveluiden selvitys

FCG ja MDI toteuttivat asuntolapalveluiden selvityksen Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradialle. Selvityksen tavoitteena oli selvittää asuntoloiden toiminnan ja taloudellisen kannattavuuden kokonaisuus sekä opiskelija-asuntoloiden vaikutus ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärään. Työn keskeiset kysymykset olivat
– Mikä vaikutus asuntolatoiminnalla on opiskelijavolyymiin?
– Onko asuntolapalveluiden järjestäminen jatkossa taloudellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksen mukaista? Jos, niin niin missä muodossa ja laajuudessa asuntolapalveluiden järjestäminen on järkevää?

Selvitystä käytetään Gradian opiskelija-asuntoloiden tulevaisuuden tavoitetilan määrittelemisen pohjaksi. Selvitys käsitteli kahta Gradian asuntolaa: Harjun opiskelija-asuntola, Jyväskylä sekä Myllymäen opiskelija-asuntola, Jämsänkoski. Työn tietopohjana käytettiin tilaajan toimittamaa lähtöaineistoa sekä haastatteluin ja kyselyin saatavaa aineistoa. Lopputuloksena esitettiin asuntolatoiminnan järjestämisen vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvaukset ja niiden hyvät ja huonot puolet.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan