Innovaatiopäivät pk-yrityksille

MDI toteutti uusmaalaisille pk-yrityksille innovaatiosessioita, jotka räätälöitiin osallistuvien yritysten tarpeisen mukaan. Päivän mittaisiin innovaatiopajoihin osallistui yrityksen ylin johto. Sessiossa tavoitteena oli tukea yrityksiä tunnistamaan markkinamahdollisuuksia pureutumalla yrityksen osaamiseen, toimintaympäristön muutokseen ja pohtimalla liiketoiminnan muutos- ja laajentumismahdollisuuksia toisessa markkinassa, tuote- tai palveluryhmässä tai liiketoimintaa tehostamalla. Lähtökohtana oli painottaa uuden liiketoiminnan kehittämisessä asiakaslähtöisyyttä, kansainvälisyyttä, digitalisaation ja datatalouden hyödyntämistä sekä uusien arvoverkostojen mahdollisuuksia.

MDI:n innovaatiopäivien menetelmät ovat koeteltuja sadoissa työpajoissa ja innovaatioleireillä. Hyvällä fasilitoinnilla varmistetaan kaikkien osallistujien äänen kuuluminen, kiinnostavien keskustelujen viriäminen ja tärkeimpien asioiden tunnistaminen. Tärkeää on myös luoda luottamuksellinen ja rento ilmapiiri, mikä mahdollistaa kyseenalaistavan ajattelun ja uuden etsinnän. Ideointivaiheessa MDI käyttää erilaisia inspiraatiota tuovia ja näkökulmia lisääviä kimmokkeita, jotta uusia ajatuksia syntyisi. Kun parhaita ideoita päästään jalostamaan, Business Model -kanvaasin soveltaminen on osoittautunut hyväksi menetelmäksi. MDI:n innovaatiosessioissa hyödynnetään soveltuvaa ennakointitietoa ja -osaamista ja siten sidotaan yritysten liiketoiminnan kehitys laajempaan kontekstiin ja kytketään monialainen tulevaisuus-ja markkinatieto suoraan pk-yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.

Talven 2020-21 aikana MDI toteutti kahdeksan innovaatiopajaa eri yrityksille.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan