Hyvinkään osa-alueittainen nykytila-analyysi

Hyvinkään osa-alueittaisessa nykytila-analyysissa muodostettiin tarkka kokonaiskuva kaupungin väestönkehityksestä 2000-luvulla sekä koko kaupungin että kaupungin sisäisillä osa-alueilla. Kiinnostuksen kohteena olivat väestönkehityksen lisäksi demografia ja demografinen muutos sekä väestönmuutoksen osatekijät. Väestönmuutoksen osatekijöistä pureudutiin tarkasti eri väestönmuutosten osatekijöiden kehitykseen ja rakenteeseen. Osa-aluetasolla tarkasteltiin myös mm. muuttojen suuntautumista kaupungin sisällä eri muuttajien ryhmässä. Osa-alueittainen analyysi tuotti lisätietoa kaupungille kunnan sisäisestä kehityksestä ja alueiden välisten erojen kehityksestä 2010-luvun aikana. Lisäksi materiaalin pohjalta tarkennettiin kuvaa Hyvinkään muuttoliikkeestä ja etenkin muuttojen suuntautumisesta kaupungin sisällä. Lisäksi analyysi osoitti, miten ja mitä eri kaupungin alueita eri puolelta maata tulevat muuttajat ja eri demografiat suosivat, joka mahdollistaa kaupungin veto- ja pitovoimatyön tarkemman fokusoinnin tulevaisuudessa.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan