Heinolan kaupungin strategian ja valtuustokauden väliarviointi

MDI tuki Heinolan kaupunkia strategian laadinnassa 2022. Valtuustokauden puolivälissä toteutettiin strategian ja valtuustotyöskentelyn väliarviointi. Tavoitteena oli syventyä tarkastelemaan:

1) strategiakauden tavoitteiden ja toimenpiteiden osuvuutta ja etenemistä,
2) valtuustotyöskentelyn ja yhteistyön toimivuutta ja mahdollisia kehityskohteita sekä
3) toimintaympäristön muutostekijöitä ja niiden vaikutuksia strategiaan.

Väliarviointi koostui tausta-aineiston analyysista, valtuutetuille ja johtaville viranhaltijoille suunnatusta kyselystä, poliittisen johdon ja johtoryhmän haastatteluista sekä työpajasta, jossa esiteltiin kerätystä aineistosta tehty yhteenveto ja johtopäätökset sekä tehtiin tarvittaessa tarkennuksia strategian sisältöön ja/tai toimeenpanoon.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan