Harjujen hyödyntäminen matkailussa

Työn tavoitteena oli laatia esiselvitys Kangasalan harjuista matkailun näkökulmasta. Työssä tunnistettiin ensinnäkin Kangasalan harjut luonnontieteellisestä näkökulmasta ja koottiin Kangasalan harjumuodostelmia koskeva tieto karttaesityksen ja sanallisen kuvauksen avulla yhteen. Työssä tehtiin katsaus olemassa olevaan aineistoon (kartat, tietokirjallisuus jne.) ja näihin pohjautuen kuvaus Kangasalan harjumuodostelmista osana Pirkanmaan ja lähimaakuntien harjumuodostelmia. Lisäksi työssä koottiin tiiviisti yhteen tietoa harjuista ja harjualueisiin liittyvästä kehittämisestä esim. maakuntakaavassa. Toisessa vaiheessa tehtiin katsaus siihen, miten harjut näkyvät ja miten niitä on hyödynnetty eri kuntien matkailussa. Tässä yhteydessä nostettiin esille kehittämismahdollisuuksia harjuihin liittyvän matkailun ja markkinoinnin kehittämiseksi.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan