Forssan palvelumallikokeilun arviointi

MDI toteuttaa syksyn 2020 aikana yhdessä Owal Group Oy:n ja Melkiorin kanssa Hämeen TE-toimiston uuden toimintamallin toiminta- ja vaikuttavuusarvioinnin. Toimintamallia toteutetaan Forssan alueella. Toimintamallin kehittämisen tavoitteena on rakentaa yhdessä yksityisten palvelutuottajien kanssa uusi vaikuttava tilaaja-tuottajamalli Hämeen TE-toimiston Forssan toimiston työttömille työnhakija-asiakkaille. Malli perustuu tulosperusteiseen toimintatapaan. Tavoiteltavia tuloksia asiakkaalle ovat työllistyminen, yrittäjyys, opiskelu tai positiivinen siirtymä kohti työmarkkinoita työllistymistä edistävässä palvelussa. Arviointityöhön kuuluu palveluhankinnan ja palvelun toimivuuden arviointi, palvelumallin vaikuttavuuden ja lisäarvon arvionti sekä panosten ja niillä saavutettujen tuotosten arviointi. Lisäksi työssä toteutetaan alueellisia tilastollisia vertailuanalyyseja synteettisen kontrollin menetelmällä. Näillä analyyseillä tuotetaan tietoa onko palvelumallin käyttöön oton jälkeen Forssassa kehitys ollut palvelumallin tavoitteiden suhteen positiivisempaa suhteessa verrokkialueisiin. Samalla tuotetaan tietoa mitä kuntia palvelun kohdealueella kannattaa käyttää sopivina vertailukohteina myös jatkoa ajatellen. Lopullisena päämääränä arvioinnissa tuotetaan tietoa miten arvioitavaa toimintamallia tulisi kehittää jatkossa.

Asiasanat

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan