EVP-analyysi Naantalin kaupungille

MDI laati Naantalin kaupungille elinvoima-, veto- ja pitovoima EVP-indeksin kuntakohtaisen analyysin. Analyysissä avataan tarkemmin EVP-indeksin tulosta Naantalin osalta ja taustalla vaikuttavien muuttujien kehitystä ja tarkastellaan indeksin kehitystä myös aikasarjana. Lisäksi tarkastellaan Naantalin asemaa EVP-indeksin avulla suhteessa muihin verrokkikuntiin ja erikseen kunnan elinvoiman ja veto- ja pitovoiman absoluuttista ja suhteellista kehitystä muuttujittain ja nostetaan esille keskeisiä huomioita muihin verrokkikuntiin nähden. Analyysi koottiin helppolukuiseksi PPT-raportiksi (kartat ja diagrammit, sanallinen analyysi ja yhteenveto) siten, että tilaaja voi hyödyntää raporttia omissa tarpeissaan.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan