Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ylimaakunnallinen innovaatiostrategia

MDI laati Tekesin toimeksiannosta Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien yhteisen innovaatiostrategian. Strategian pohjaksi laadittiin ylimaakunnalliset osaamis- ja teknologiakartat arvioimalla maakuntakohtaisia vahvuuksia, elinkeinorakennetta ja tutkimus- ja koulutusaloja. Strategiaprosessin tueksi toteutettiin sähköinen kyselytutkimus ja avaintoimijoiden haastattelut, joiden tavoitteena oli muodostaa kuva kolmen maakunnan yhteistyöverkostoista kansallisesti ja kansainvälisesti. Analyysien pohjalta toteutettiin strategiaprosessi innovaatiotoiminnan yhteistyöalueiden tunnistamiseksi. MDI toteutti strategiaprosessin yhteistyössä Tampereen yliopiston alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö Senten kanssa. Ylimaakunnallinen innovaatiostrategia valmistui kesäkuussa 2010. MDI tuki strategian ensimmäisten toimenpiteiden toteuttamista vuoden 2011 loppuun saakka.

Asiasanat

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan